Valborgsmässofirande och midsommar!

I år är det Sågvägen och Bondhagsvägen som gemensamt anordnar de båda
firanden i Ramsdal. Ett första möte skedde den 10 mars för planering. Tyvärr saknade vi deltagare från Bondhagsvägen så vi är tacksamma om ni kontaktar Mats Sternhag på telefon 070 – 520 29 98 inför nästa möte den 14 april!

Valborgsfirandet sker traditionsenligt vid Gropviken med korvgrillning och brasa. Den tänds klockan 20.00 och innan dess påbörjas korvgrillning vid 19-tiden! Vi hoppas på ett fint väder, sånghyllningar till våren och trevlig gemenskap!

Inför midsommar efterlyser vi er som har möjlighet att sponsra med priser till de olika lotterier och tävlingar som sker under dagen! Alla i Ramsdal är välkomna att höra av sig till Mats, om ni vet med er att ni har möjlighet att bidra!

/Mats Sternhag

Uppdatering från styrelsen

Styrelsen vill påminna de fastighetsägare som tecknat avtal med IP Only
och som ännu inte fått grävt, dosa inkopplad etc att de hänvisas till kontakt
med Copiad, Robert Mastnak, 072-856 49 75. Roland Johansson,
Vägföreningen, får många frågor kring detta och vi vill därför återigen
informera om att det är fastighetsägarna själva som har tecknat avtal med
IP Only och att styrelserna i Ekonomiska föreningen eller Vägföreningen
inte är delaktiga i de personliga avtalen.

Vi vill också påminna om att årsmötet hålls den 18 maj i Folkets Hus,
Gusum. Just nu är styrelserna i färd med att sammanställa handlingarna,
uppdatera medlemsregister och förbereda för att dessa ska gå i tryck.
Kallelse och handlingar ska enligt stadgarna komma medlemmarna till del
tidigast sex veckor före stämma och senast två veckor före.

Om fler av er vill ha fakturor från föreningarna via e-post är vi tacksamma
för om ni anmäler detta via hemsidan. Under fliken Föreningen finns
”Ändring i medlemsregistret” där ett formulär kan användas för detta. Där
kan man även meddela att man har bytt e-postadress, bytt
folkbokföringsadress eller om huset i Ramsdal har bytt ägare!

/Ewa Gouranius, ordf

Hanteras av Teknet

Up ↑