Hej Ramsdalsbo!

Vi behöver Din hjälp med att få ihop fina vinster till lotterierna på vår Midsommarfest!

Kanske har Du just vårstädat Ditt hus och snubblat över saker och ting av
visst värde men som du ändå inte använder? Vi tar gärna emot dessa saker
som vinster till lotterierna.

Är Du i sådana tankar så hör av Dig till:
Mats Sternhag
Mobil: 070 52 02 998

Givetvis kan jag komma till Dig och hämta tingen!

Midsommararrangörerna förbehåller dock sig rätten att avgöra om just Din gåva fungerar i lotteriet. Gåvor som inte kommer
med återlämnas naturligtvis till Dig om Du så önskar annars går det i återvinningen
.

Midsommarfirandets sponsorer

Information från årsmötet

På Ekonomiska föreningens årsmöte den 18 maj presenterades en ändring i vår ekonomiska redovisning som utförts av vår revisor Stefan Gustavsson. På sidan 13 i handlingarna har posten för Fond för yttre underhåll (5 727 160 kronor – vilket är de av medlemmarna erlagda avgifterna för reliningsprojektet) flyttats från Bundet eget kapital ner till Fritt eget kapital.

Årsmötet godkände förflyttningen och så fort vi har skannat in den nya
ekonomiska redovisningen läggs denna upp på hemsidan under fliken
Dokument.

Sandfjärdsbadet
På årsmötet informerade styrelsen även om att bottenduken i Sandfjärdsbadet kommer att bytas ut. Avtal har tecknats med entreprenör som startar arbetet den 3 juni. Detta beräknas ta 1 – 2 veckor så bryggiläggning planeras så snart arbetet är klart!

Markberedning och björkplantering

Flera personer har uppmärksammat de underliga spåren på Odlet bakom Grindviksvägen och Nyalundsvägen. Där har en markberedning skett och björkplantor planterats. Vi vill därför be alla att undvika att gå över den sträckan eller rasta sina hundar där!

/Styrelsen

Älgko och kalvar

Vi vill uppmärksamma er på att det i området finns en älgko med kalvar som just nu kan upplevas som närgångna. Enligt de kunniga på vilt som styrelsen varit i kontakt med så är det naturligt att en älgko lär sina kalvar var de kan hitta föda. Därav besöken i våra trädgårdar. Om man har oturen att hamna mellan älgko och kalvar så kan kon bli ilsken och vilja jaga bort den som kommit för nära.

Styrelsen kommer i det här läget inte att ansöka hos Länsstyrelsen om skyddsjakt. Utan i möjligaste mån avvakta att ko och kalvar under försommaren skiljs åt och att läget blir lugnare. Vi får ibland påminna oss om att det faktiskt är vi människor som stör ordningen här i skogen!

Färdigställande av fibernätet i Ramsdal

Efter ett byggmöte fredag 3 maj påkallat av Föreningarna i Ramsdal, med 
vår kontraktspartner IP-Only,
informerar vi om följande beslut:

IP-Only har förändrat organisationen, de har bytt underentreprenörer, 
och arbetet kommer nu att färdigställas
av TNS, projektledare Lennart Eriksson, som i sin tur kommer att skapa 
en organisation för färdigställandet,
i organisationen kommer Roland Johansson och Håkan Danielsson från 
föreningarna och vår entreprenör Mattias Lindgren att ingå.
En handlingsplan och tidplan skall upprättas. för närvarande har 221 
fastigheter fått fiber inkopplat, 21 har fått tomrör nerlagt medan
20 fastigheter inte fått något arbete utfört. Detta skall nu prioriteras.
Vidare har IP-Onlys repr.Martin Borgman vid stickprovs kontroller 
konstaterat att fiber på vissa viktiga delar ligger för grunt, och skall
om läggas, omfattning av detta är för närvarande okänt, detta gör att 
det är svårt att bestämma ett slutdatum för projektet.
Under kommande vecka kommer arbete med uppstädning, borttransport av schakt högar m.m att påbörjas.
Vid kommande byggmöten skall en inventering av återställnings arbeten 
utföras i samråd.

Ekonomiska Föreningen och Vägföreningen

Enl. uppdrag  Roland Johansson och Håkan Danielsson

Bevattningsförbud

Styrelsen har beslutat att införa bevattningsförbud från den 15 maj. I normala fall har vi generellt bevattningsförbud perioden 1 juni – 30 augusti men med anledning av den låga grundvattennivån i vårt område har vi beslutat att införa förbudet redan den 15 maj. Det innebär att vi inte med vårt dricksvatten får vattna gräsmattor med slang eller spridare, högtryckstvätta altaner, tak och dylikt eller tvätta bilar. Naturligtvis kan du vattna med kanna i normal omfattning.

Vi vill även påminna om att det enligt stadgarna är förbjudet att använda vårt dricksvatten till att fylla pool/spabad/badtunna större än en barnpool.

Varje anslutet hushåll är i och med bevattningsförbudet även enligt stadgarna skyldiga att minska sin vattenförbrukning, och vi ber alla att försöka hushålla så gott man kan med vattnet.

En god idé är att ordna ett eget system för återanvändning av regnvatten för bevattning av grödor.

Hanteras av Teknet

Up ↑