Befintliga båtbryggor är varje brygglags gemensamma egendom och sköts av brygglagen. Varje brygga har en bryggfogde som är kontaktman för bryggan.

Ny brygga i Gropviken

Bryggan kommer att byggas av en bryggförening som håller på att bildas under vår- vintern 2023. En mindre arbetsgrupp är utsedd som fortsätter jobba med platsen, ansökan, offerter mm.

Det kommer att vara 26 platser på bryggan varav ekonomiska föreningen kommer att äga för gästplatser. Föreningen avsäger sina platser på brygga G3 då de är i dåligt skick och för grunt för lite större båtar. Grundtanken är att föreningen kommer ta en avgift för gästande båtar för att täcka underhåll och med tiden få tillbaka utlagda pengar för platserna.

Är det ytterligare någon som är intresserad av en bryggplats, mejla: fritid@ramsdal.se