Befintliga båtbryggor är varje brygglags gemensamma egendom och sköts av brygglagen. Varje brygga har en bryggfogde som är kontaktman för bryggan.

Ny brygga i Gropviken

Vi avvaktar detta år med att anlägga en ny brygga i Gropviken och siktar på att få en klar 2023 istället. En mindre arbetsgrupp är utsedd som fortsätter jobba med platsen, ansökan, offerter mm.

Gruppen håller kontakt med de som tidigare anmält intresse via mejl. Är det ytterligare någon som är intresserad av en bryggaplats, mejla: fritid@ramsdal.se