Bygglovsansökan är inskickad samt kompletteringar för två olika placeringar av bryggor i Gropviken. Ärendet kommer tas upp i byggnadsnämnden, Söderköpings kommun, den 15/12 därefter får vi besked.
De två platser som bygglov har sökts för, är bortanför bastun, samt mellan badbryggan och första betongbryggan, ersätter i sånt fall landbrygga G3.Ett 30-tal har lämnat intresse av ny bryggplats och en mindre aretsgrupp är utsedd som fortsätter jobba med offerter mm.Uppdateringar kommer allteftersom.