Bevattningsförbud 1 juni – 31 augusti

Från och med den 1 juni – 31 augusti råder bevattningsförbud. Det innebär att du som boende enbart får använda vattnet inom hushållet.

Grundvattnet är lågt, spar på vattnet

Var extra sparsam med vattnet även i hushållet. Det är varnat för att det kan bli vattenbrist i Sverige denna sommar beroende på att det varit lite snö under vintern och mycket lite regn under våren.

Egen brunn

Även om du har egen brunn så använder du vattnet inom området. Det är väldigt svårt att veta hur vattenådran går i förhållande till områdets dammar och det är gemensamt grundvatten. Därför bör det inte användas till bevattning.

Vatten till pool eller bassäng

Vatten till dessa är förbjudet att ta av vårt dricksvatten. Ska du fylla pool eller bassäng måste du beställa vatten och visa upp kvittot vid anmodan till styrelsen.

Vattenbrist

Om vattnet tar slut i systemet (och elen fungerar) så finns det en kran på vattenverket där du kan hämta vatten i dunk. Vattenverket ligger om du åker in till höger på vägen nedanför Lilla Ramsdal.

Hanteras av Teknet

Up ↑