Valberedning
Kennet Johansson
070- 583 81 33

Ralph Gelfgren
070-313 90 81

Förtroendevald revisor
Bengt Imberg
070-563 26 05

Jour (Vatten/avlopp)
Mattias Lindgren
070-551 78 75

Uthyrning av släpkärra
Agneta Danielsson
070-398 76 59
Hyra av släpkärra kostar 150 kr/dag fr o m 1/1-2022 och 100 kr för halv dag
Hyran swishas till 1232160448

Skyddsjägare
Jan Wirenborg
070-645 05 71

Lars Andersson
070-642 16 77