Avgifter och fakturering

Fakturering sker via systemet Fortnox och skickas till dig via mejl, viktigt att din mejladress är korrekt. Ändra mejladress kan du göra här. Avgifterna är uppdelade per kvartal istället för som tidigare helår.

Fakturering sker den 25 jan, 25 april, 25 juli och 25 okt.

Sista betalningsdag är den 25 feb, 25 maj, 25 aug och 25 nov.

På fakturan står således kvartalsavgiften för respektive avgift.
Medlemsavgift (dvs Administration, Skog och Mark samt Fritid) 600
Avlopp serviceavgift                                                                             850
Vatten serviceavgift                                                                             500

TOTALT att betala per kvartal                                                         1950 kr        

Eventuella höjningar av dessa avgifter beslutas på årsmöten.

E-faktura

Nu kan du få fakturor via E-faktura i din bank. Uppdatera dina uppgifter med personnummer via formuläret här

När du ska lägga till i e-faktura i din bank ska du:

1- Söka på Ekonomiska föreningen S:t Anna (som är det officiella namnet för vår förening)

2 – skriva in ditt kundnummer som är din fastighetsbeteckning. Det måste skrivas 7-xxx (xxx är ditt specifika nummer, alltid med tre siffror även om det börjar på 0)

Vill du även ha e-faktura från Vägföreningen?

1- sök Ramsdals Vägförening

2- skriv in ditt kundnummer men lite annorlunda: RA-7-XXX

Mejladress

Allt som gäller fakturor och annan information skickas via mejl. Det är därför mycket viktigt att föreningen har korrekt mejladress som fungerar till dig. Om möjligt använd en privat mejladress. Här kan du meddela ny mejladress

Momsredovisning föreningar

Det är nya regler från Skatteverket som gäller Ekonomiska och Vägföreningen att redovisa moms. Det har varit känt ett tag nu men vi har inte haft en klar bild på NÄR. Efter en dialog med vår revisor bestämde vi i maj att vi från och med nästa faktura göra denna ändring på fakturorna. Dessutom gör vi denna justering i bokföringen retroaktivt från 1 januari i år.

När ni får fakturor i fortsättningen har vi dragit av 20 procent av  beslutade belopp på årsstämman och redovisat det som moms. På fakturan anges detta som 25 procent moms dvs ett påläggsbelopp. Totalen är detsamma för dig. Det blir högst troligt inga konsekvenser alls för medlemmarna och föreningarna men om sker så kommer det att finnas uppgift om det i nästa årsredovisning. Intäkter och kostnader tar ut varandra men det kan bli gynnsamt vid investeringar samt rörelser i kassan beroende på om vi skickar in moms eller har moms att återfå under året. 

Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård och Ramsdals Vägföreningen

Hanteras av Teknet

Up ↑