Natur-, promenad- och terrängspår

Naturstigens uppmärkning klar
Uppmärkningen av naturstigen som går bakom Sågvägen och på Odlet är i det närmaste klar. Det är en dryg kilometer lång runda som går i väldigt fin natur, längs en kuperad stig upp förbi Ramsdals högsta punkt och åter över Odlet. Naturstigen markeras med Blå/vit symbol, och då även gula terrängspåret (4.4 km) och Ramsdalsmilen (grön) går längs samma sträcka i skogen blir det tre färger den biten.

Naturstigen med sina täta markörer skiljer sig från övriga springspår genom de informationsskyltar som vi kommer sätta upp småningom. Där kommer berättas om Biotopområdet, olika växter och djur som man kan se här inklusive De Fem Stora och även lite allemansvett. Målgruppen är i första hand barn, men vi tror att alla kommer kunna lära sig något.

Till Ramsdalsdagen 16 juli hoppas vi ha tillräckligt mycket klart för att kunna berätta och visa mer. Men redan idag kan du följa blåvita markörerna på en trevlig slinga. Och som du kanske ser och märker när du går så finns röda markörer på träd här och där. Det är den tidigare markeringen som gjorts längs terrängspåret, som vi nu kommer ersätta med gula markörer för att följa gängse standard för färger och även göra den mer tydlig i skogen. — arbetet görs nu av Emils Selse, Thomas Huldin och Ewa Carlsson.

Spår i olika längder

Fritidssektionen håller på att ta fram spårförslag runt Ramsdal i olika längder. Bland annat har det rekats för ett milspår, rejält kuperad, men en väldigt fin tur runt i princip hela Ramsdal. Går genom hasselskogar med liljekonvaljer, ängar, skogar, havsnära och bergspartier. Mestadels på grus eller stig, men även några kilometer på asfalt. 

Det kommer successivt komma upp markerad slinga för 1.5, 3, 4.5 samt 10 kilometer samt en naturstig med information om naturen. Första fokus ligger på 1.3 km naturstig. Det har nu satts upp ett antal stolpar på väl valda ställen i vår fina natur. Dessa ska sedan kompletteras med vägvisare och markörer för att ta sig runt på naturstig och olika springrundor. 

Det kommer ta ett tag innan allt är klart och vi kommer behöva hjälp att få till allt. Initialt är det en mindre skara som engagerat sig och som tänker ut grunden. Kan du hjälpa till hör av dig till fritid@ramsdal.se

Naturstig (1.3 km) [blå/vit], 1.5 km [blå], 3 km barnvagnsvänlig (grusväg) [röd], 4.2 km terräng [gul] och 10 km [grön] är de spår som planeras.

Vi tänker oss markeringar och stigvisare något i stil med detta som visar naturstigsrundan som exempel.

Hanteras av Teknet

Up ↑