Natur-, promenad- och terrängspår

Naturstigen
Naturstigen som går bakom Sågvägen och på Odlet är en dryg kilometer lång runda som går i väldigt fin natur, längs en kuperad stig upp förbi Ramsdals högsta punkt och åter över Odlet. Naturstigen markeras med Blå/vit symbol, och då även gula terrängspåret (4.4 km) och Ramsdalsmilen (grön) går längs samma sträcka i skogen blir det tre färger den biten. Sträckningarna funkar för springning, promenad eller i vissa fall cykling.

Naturstigen med sina täta markörer skiljer sig från övriga springspår genom informationsskyltar. På skyltarna berättas om Biotopområdet, olika växter och djur som du kan se här inklusive De Fem Stora och även lite allemansvett. Målgruppen är i första hand barn, men vi tror att alla kommer kunna lära sig något. Naturstigen på 1.3 km är uppmärkt, på Ramsdalsdagen 2022 invigdes den.

Spår i olika längder

Fritidssektionen med ideella krafter har tagit fram spår runt Ramsdal i olika längder. Bland annat ett milspår, rejält kuperad, men en väldigt fin tur runt i princip hela Ramsdal. Går genom hasselskogar med liljekonvaljer, ängar, skogar, havsnära och bergspartier. Mestadels på grus eller stig, men även några kilometer på asfalt. 

Det finns nu fyra markerade slingor (förutom Naturstigen) som är cirka1.3, 3, 4.4,10 kilometer. Det har nu satts upp cirka 70 stolpar på väl valda ställen i vår fina natur. Detta tack vare fantastiska insatser från flera entusiaster, främst Thomas Huldin som målat och fixat alla stolpar.

Utgångspunkten för alla spår har varit att de ska gå på befintliga stigar/vägar och helst i en så varierad natur som möjligt. Genom att använda befintliga stigar hoppas vi att ökad användning minskar behovet att röja extra, men självklart kommer vi behöva fixa till stigarna med lämpligt intervall. Detta är inte bestämt hur det ska göras, men hoppas vi alla kan hjälpas åt.

Naturstigen har märkts upp med täta markörer, men övriga spår har bara pilar där spåren delar sig eller där när man svänger av från en stig eller väg. Vi har efter bästa förmåga satt upp stolparna tätt nog, och på platser som syns utan att vara i vägen. Det finns säkert ställen där vi inte hittat den optimala placeringen, och ni får gärna hjälpa till att flytta stolpen i dessa fall. Eller om någon stolpe ramlat, det klipps ju gräs och röjs snö som kan påverka stolparna.

Det kan även vara så att det behövs fler vägvisare här och där, och i så fall får ni gärna höra av er till fritid@ramsdal.se så försöker vi fixa det. Jag hoppas vi kan hjälpas åt för att hålla spåren aktuella, så att vi kan njuta av denna för sommarstugeområden unika spårsamling!

Kartan visar förutom spåren även en bra överblick över området och vad som finns här. Kartan fick vi finansierat av Leader Kustlandet, men framför allt har detta blivit till genom några hundra timmars ideellt arbete av några entusiaster.
Färger på stigarna
Naturstig (1.3 km) [blå/vit], 1,3 km [blå], 3 km barnvagnsvänlig (grusväg) [röd], 4.4 km terräng [gul] och 10 km [grön] är de spår som är uppmärkta.

Ramsdalskarta som pdf, klicka på länken för att öppna filen

Högupplöst karta, klicka på bilden för att se den större

Hanteras av Teknet

Up ↑