Canasta

Nu börjar vi med Canasta igen- Välkommen!
Vi startar måndagen den 15 januari kl. 16.00 på Tomtkontoret.

Varje måndag kl 16 framöver spelat vi på Tomtkontoret. Ingen föranmälan.

Både nya och gamla kortspelare hälsas välkomna. Canasta är ett mycket trevligt kortspel där man spelar parvis. Kortspelet är enkelt att lära sig. Är Du nybörjare så tar vi väl hand om Dig och lär Dig hur det går till.

Vi hoppas på flera nya spelare. Har du frågor så kontakta Carin eller Agneta.

Mycket välkomna

Carin Olausson 0706-614308

Agneta Danielsson 0703-987659

Hanteras av Teknet

Up ↑