Valborg
Stor risk att det blir inställt liksom förra året. Se strax innan på hemsidan. Blir det av kommer det att stå där.

Midsommar
Ansvaret för att anordna midsommar har traditionellt legat på områdets olika vägar i ett rullande schema. Samordningen av detta ligger på styrelsen att informera om i god tid, och det finns en pärm där arrangörer kan lägga till sina kommentarer och kan ta del av hur andra har gjort.

Löpspår
Terrängspåret är märkt med röda markeringar vid spåret.

Bryggor
Befintliga båtbryggor är varje brygglags gemensamma egendom och sköts av brygglagen. Varje brygga har en bryggfogde som är kontaktman för bryggan.

Fiskeregler
Spöfisket är fritt i hela skärgården. I Gropviken mynnar Börrumsån och Passdalsån. I dessa åar går havsöring upp på hösten för att leka. Dessaåar har därför ett fredningsområde utanför mynningen, där det är förbjudet att fiska under perioden 15 september- 31 december. Fredningsområdet sträcker sig i en cirkelbåge med 500 meters radie från mynningarna. Beträffande fiske med nät på föreningens vatten gäller särskilda bestämmelser. Det är förbjudet att lägga nät i Sandfjärden.

I Gropviken är det tillåtet att fiska med strömmingssköte eller ett nät med 30 meters maxlängd. Näten får inte kopplas samman med andra nät och det är endast tillåtet att lägga ut ett nät per hushåll och dygn. Näten ska utmärkas med en fiskekula i vardera änden. Färgen ska antingen vara röd, orange eller gul och diametern får inte understiga 15 cm. Fiskekulan skall märkas med namn, adress, tomtnummer samt ett F (F står för fritidsfiskare). Alla andra fiskeredskap är förbjudna. Pimpelfiske ok utanför bryggorna men kolla att isen bär först.

Husdjur
Enligt jaktstadgan kan hund löpa fritt ”under uppsikt” 15 augusti till 15 mars. Övrig tid skall hundar hållas kopplade utomhus och får allmänt ej springa lösa inom området. De får ej vistas på badplatserna. Hundbad finns anordnat vid Jolle-viken strax intill Sandfjärdsbadet och vid Gropviken. Du som har katt, tänk på att den är ditt sällskapsdjur, inte andras. Den behöver inte springa fritt ute för att få motion. Sköt om den så att den inte blir till besvär för andra boende i Ramsdal. Vissa människor blir svårt sjuka av att vistas där en eller flera katter har varit. Urin och avföring är speciellt allergiframkallande.

Hundbad vid Gropviken
Vid Gropvikens bad, strax väster om bryggan, så har fritidsgruppen med hjälp av Lillskogsvägen ”fixat” till ett hundbad. En skylt om hundbad har också monterats. Ett hundbad finns redan tidigare också vid Sandfjärden. Observera att det för övrigt gäller hundförbud vid våra badplatser

Vinteraktiviteter
Skidspår brukar göras på gärdet vid hamnkontoret och bli runt 2,5 km. 2021 har det gjorts riktiga spår då det blev rikligt med snö.

Behov av underhåll
Ser ni att något måste underhållas, kontakta fritidsansvarig i styrelsen eller sektionen, så att det kan åtgärdas.

Dokumentet hemsidan uppdaterat 2021-02-11