Bastusällskapet (BIGS) har öppen bastu för alla Ramsdalsbor, sista fredagen i varje månad. Tiden är kl 16:30 – 19:00 eller så länge en medlem är närvarande. Avgift 50 kronor per person, betalning via Swish.

Vill du basta bör du meddela detta några dagar i förväg till bigsramsdal@gmail.com, så det säkert finns någon medlem på plats.
Läs mer om BIGS på www.bigs.nu.
Hjärtligt välkomna!

Styrelsen i Bastusällskapet (BIGS) genom Lotte Lodens, ordförande