Styrelsen i Bastusällskapet (BIGS) har beslutat att återinföra öppen
bastu för alla Ramsdalsbor, sista fredagen i varje månad, från och
med fredag 29 april 2022.Tiden är kl 16:30 – 19:00 eller så länge en
medlem är närvarande. Avgift 50 kronor per person, betalning via
Swish.

De som vill basta bör meddela detta några dagar i förväg till
bigsramsdal@gmail.com, så det säkert finns någon medlem på plats.
Läs mer om BIGS på www.bigs.nu.
Hjärtligt välkomna!

Styrelsen i Bastusällskapet (BIGS) genom Lotte Lodens, ordförande