2022

Protokoll årsmöte 9 april 22

Protokoll omedelbar justering stadgar 9 april 22

Årsmöteshandlingar 2021

Fullmakt Ekf 2022

Valberednings protokoll 2022

sammanfattn Stadgeändr 2022 med markering årsmöte 2022

Förslag till nya Stadgar årsmötet 2022

2021

2020

Vattenrapporter

2020

Övriga dokument

Detaljplaner EKF 
Kartor skogsvard
Stadgar 2022, registrerade 2022
Ändring sid 1 och 4 (9) i ekonomisk årsredovisning 2018