Detaljplaner EKF 
Kartor skogsvard
Stadgar 2022, registrerade 2022

GDPR Integritetspolicy

2024

Årsmötesprotokoll 2024-04-13
Underskrifter årsmötesprotokoll 2024_
Årsmöteshandlingar utskick
Årsmöteshandlingar utskick bokslut

2023

Årsmötesprotokoll 2023-04-15
Årsmöteshandlingar PDF
Årsredovisning original PDF
Kartbild solcellspark

2022

Protokoll årsmöte 9 april 22

Protokoll omedelbar justering stadgar 9 april 22

Årsmöteshandlingar 2021

Fullmakt Ekf 2022

Valberednings protokoll 2022

sammanfattn Stadgeändr 2022 med markering årsmöte 2022

Förslag till nya Stadgar årsmötet 2022

2021

2020

Vattenrapporter

2022

Provrapport 22274639 klar Märkning

2020

Övriga dokument

Ändring sid 1 och 4 (9) i ekonomisk årsredovisning 2018