Badplatser

Det finns två badplatser på vårt område. Under sommarmånaderna hyrs toaletter som ställs ut, en på varje badplats.

Badplatsen vid Gropviken

Gropviken som ligger i slutet av Hamnvägen. Här finns en liten sandstrand, en svikt och en badflotte. Det finns också grillar och ett vindskydd som med fördel även kan användas på vintern.

Badplatsen vid Sandfjärden

Sandfjärden ligger vid Strömmenvägen. Här finns hopptorn, badflotte och en sandstrand som lämpar sig bra för mindre barn. Sandfjärdsbadet är som en insjö men med Östersjövatten som tillförs genom Strömmen. Det innebär att det badet ofta är lite varmare än badet vid Gropviken

Under julimånad brukar simskola anordnas på badet vid Sandfjärden.

Hanteras av Teknet

Up ↑