Freesbegolfbana

En grupp medlemmar arbetar med att sätta upp en freesbegolfbana i området. Nu tittar gruppen på vilken typ av korgar som ska sättas upp.

Se på bilden förslaget på hur banan ska dras.

Ytan är efter Lillskogsvägens vändplan på fältet och lite mot Nyalundsvägen och Fiskarhagsvägen.

Har du synpunkter mejla till fritid@ramsdal.se snarast.

Hanteras av Teknet

Up ↑