Vattentillgången är i den här delen av Sverige inte så bra. Tänk därför på att spara på vattnet speciellt under midsommar och under semestermånaderna då det ofta är många boende och besökare.

Ramsdal har idag nio djupborrade vattenkällor som vårt vattenverk renar och distribuerar. Vattenverket är beläget vid lilla Ramsdal.

Källorna har en kapacitet av cirka 250-300 m3/dygn. Förbrukning under högsäsong ligger normalt på ca 150m3/dygn och under lågsäsong ca 50 m3/dygn.
Tankarna i vattenverket kan lagra 100 m3, vattnet renas genom ett UV-system (laser). Vattenkällorna styrs genom ett fibersystem till centralen i vattenverket.

Provtagning sker fyra gånger per år för att säkerställa vattenkvalitén. Söderköpings Miljö-Hälsa utför tillsyn varje år.

Vid vattenbrist

Om vattnet tar slut i systemet (och elen fungerar) så finns det en kran på vattenverket där du kan hämta vatten i dunk. Vattenverket ligger om du åker in till höger på vägen nedanför Lilla Ramsdal.

Vattenventiler

Vi inventerar alla ventiler till våra olika rördimensioner 50, 70 och 100 mm. Vid behov kommer ventiler som behöver bytas att läggas i prioritetsordning för byte. Det kommer att ta flera år att göra detta och ingår i budgetarna framöver.

Avlopp

Avloppsvattnet leds via sex pumpstationer i ett rörsystem till Reningsverket som ligger vid Nyalundsvägens förlängning.

Reningen av avloppet sker i tre steg, mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Det renade avloppet leds via rör ut i Gropviken på ca 30 meters djup. Reningsverket har en kapacitet om 900 pe, vilket inte utnyttjas helt.

Reningsverket är om-och tillbyggt 2012-2013. Samtliga avloppsledningar har renoverats (relining) under senare år.

Provtagning sker åtta gånger per år och Söderköping Miljö-Hälsa utför tillsyn varje år.

Grundvattennivå

Grundvattennivån har de senaste åren varit låg därför är det viktigt att spara på vattnet även om det för tillfället kan vara normalt. Här kan du följa hur nivåerna är: https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/aktuella-grundvattennivaer/