Vatten källan vid Odlets nedre del är nu ansluten till systemet
och det nya driftsystemet med fiber är i drift.

Vattenkällan vid Stora Anslagstavlan är inte ansluten, men den
är borrad och klar för anslutning.
Anslutning av denna källa kommer att ske under våren 2022

Roland Johansson
VA-gruppen