Årsmöte

Information gällande årsmöte 29 maj 2021 för Ekonomiska föreningen i S:t Anna skärgård och Ramsdals Vägförening

Föreningarnas årsmöten genomförs i Folkets hus i Gusum (om det låter sig göras pga pandemin) lördagen den 29 maj. Vi startar med kontroll av fullmakter kl. 09.30. Mötet börjar kl. 10:00 för Vägföreningen och 11.00 för Ekonomiska.

Vi måste minst genomföra den del av mötet som behandlar årsredovisningen för att kunna lämna den till Bolagsverket inom en viss tid. Vi kan alltså inte avstå ett möte trots den pågående pandemin.

Vi försöker ha så bra Årsmöten som möjligt med så många deltagare som det går men med begränsat antal givetvis kopplat till lokalen och gällande regler. Vi återkommer så snart vi kan med mer detaljerad information på hemsidan om plats och tillvägagångssätt och handlingar beräknas skickas ut 20-25 april tillsammans med info kring mötet.

Styrelserna i Ekonomiska Föreningen och Vägföreningen

Hanteras av Teknet

Up ↑