Skötsel av vårt område

I vårt område har vi vacker natur som många njuter av oavsett om det är promenader eller mer aktiv träning. Skötsel av området behövs hela tiden för att vi ska fortsätta ha ett fint och även framkomligt område. Till exempel så växer våra stigar igen om de inte röjs med jämna mellanrum.

Varje väg har fått ett område att sköta. Samordning och hur själva arbetet läggs upp väljer varje väg. Att arbeta tillsammans är också ett bra sätt att lära känna varandra. Utvärdering hur det fungerar med arbetet och fördelningen av område kommer göras. Skriv gärna ner synpunkter så styrelsen kan få en återkoppling.

Under rubriken Skog och mark finns ansvarsområdet för varje väg:
https://ekf.ramsdal.se/ansvarsomraden-for-skotsel-av-vart-omrade/

Mejla gärna information om när det ska utföras arbete så kan vi publicera det här på webben och även på Facebook. ekf@ramsdal.se

Korsnäs ett nytt naturreservat

Passdalsån vid Korsnäs är sedan länge utpekad som riksintressant för sina värden för lekande fisk. Nu skyddas ån, som även ingår i EU:s Natura 2000-nätverk, tillsammans med det vackra kulturlandskapet omkring.

Linköpings stift är markägare vid Korsnäs. Stiftet har genom sin arrendator vårdat betesmarkerna och framöver kan skötseln utvecklas än mer. Det finns planer på att återställa en del fuktängar mot havet och att minska kornas tramp i den värdefulla vattenmiljön. Kanske kan skogsbete införas igen.

Bokbyte på tomtkontoret

I stället för bokskåpet som stod på altan förra sommaren har det blivit hyllor för böcker i stora rummet på Tomtkontoret. Där kan du lämna och låna böcker. Hoppas att många passar på att använda möjligheten att lämna och låna böcker. Tomtkontoret är öppet. Där finns även en toalett att låna.

Bevattningsförbud

Mellan den 1 juni och 31 augusti är det bevattningsförbud i Ramsdal.

Hjärtstartare

Det finns en hjärtstartare uppsatt på boden i Sandfjärden. Sedan tidigare har bastun vid Gropviken en hjärtstartare.

Hanteras av Teknet

Up ↑