Enligt föreningens stadgar ska ny ägare anmäla sitt köp av fastighet i
omedelbar anslutning till överlåtelsen för förändring av medlemsregistret.
Var vänlig välj Ämne ”Ny Ägare” och fyll i formuläret och tryck på Skicka. Den sänds då både till Ekonomiska föreningen och Vägföreningen. Även du som redan äger fastighet i Ramsdal men byter folkbokföringsadress eller
mailadress/telefonnummer (vid behov av direktkontakt) skall använda
formuläret för att dina fakturor och årsmöteshandlingar ska komma till rätt
adress, välj Ämne ”Övriga ändringar”.
Du som är medlem i vägföreningen men inte i ekonomiska föreningen dvs.
medlemmar i Djursunda, Strömmen eller Gransjövägen (sjösidan) fyller
också i samtliga uppgifter enligt ovan.
De som endast är Avloppskunder använder detta dokument också men
väljer Ämne ”Avloppskund” nedan.