Få hjälp på egna tomten
Föreningen har en ATV med skogsvagn och tippflak.
Syftet med ATV:n är att sköta mindre skogsåtgärder och underhåll av stigar i egen regi.
ATV:n är även möjlig att boka för medlemmar.

Trädfällning och bortforsling av material är lämpliga uppdrag.

Kostnad ATV med förare 500:- /tim inkl. moms
Kostnad arbete 350:- /tim inkl. moms

Kontakta Skog och Mark
Håkan Danielsson
076-765 62 00
Leif Lagerqvist
070-642 38 38