Padelbana i Ramsdal

Vi fick OK från årsmötet för att anlägga en Padelbanan med tillägget det färdiga förslaget skall beslutas på ett extra medlemsmöte.

Känns jättebra för oss att få den möjligheten att förankra och vi kan fortsätta med planerna med Padelbana i Ramsdal.

Idag är det 43 fastigheter som anmält intresse och vår facebooksgrupp har drygt 80 medlemmar

För att få ett extra godkännande från medlemmarna i Ramsdal Ek. på ett medlemsmöte så behöver vi ha konkreta planer. Dessa kan uppdelas i 3 frågor:

1. Placering

2. Finansiering

3. Vilka får spela

Nästan alla öppna ytor och ängar faller bort i Ramsdal pga av oro för störande ljud av spel och spelare.

Vi behöver hitta förslag där ingen/få fastigheter störs vilket gör att vi behöver titta på skogsytor 100-200m från någon fastighet.
Vi har några förslag på gång som vi kommer gå igenom med Skog& Mark representanterna så fort det blir lite mulet och det inte är 30 grader😊

När det gäller finansiering så kommer vi antagligen inte komma med en kalkyl utan att med ett förslag där de som vill spela padel får vara med att finansiera bygget fullt ut. Finns det tillräckligt med intresse så kan också banan byggas.

När det gäller regler för vilka som kan boka och spela så blir det nog mycket enklare för alla fastighetsägare i Ramsdal  om det inte blir en öppen bana som alla i Sverige kan boka utan endast de som är medlemmar i Ramsdalspadel. Det skulle ju minska risken för trafik utifrån och bli en väldigt bra för alla padelmedlemmar.

Hur som helst är det kanske jättebra att köra ett år med detta upplägg utan att ha öppna bokningar men öppna bokningar skulle ju kunna bli en inkomstkälla till föreningen också .

När placeringen är någorlunda klar med tydliga alternativ och vi har validerat byggnadskostnaden kommer vi ta fram ett prospekt som de 43 som meddelat padelintresse får ta ställning till. Detta prospekt kommer också ligga till grund för medlemsmötet.

Med ett OK från medlemsmötet kommer vi starta den ideella förening som behövs för att driva padelbanan i hamn till förhoppningsvis nästa sommar!

Vill du anmäla ditt intresse så gör det på https://ramsdalspadel.se/intresseanmalan/

Ralph Gelfgren & Tommy Wiksand


Ramsdalsdagen 2021 – vill du vara med och fixa?

Glädjande nog har vi fått in många kul och bra förslag på aktiviteter för en Ramsdalsdag. Så med förhoppning om att pandemin inte sätter stopp så planerar vi på för en heldag 24 juli tillsammans.

Den 24 april kl 10.00 samlas alla vi som på något sätt är intresserade av att vara med och arrangera i Ramsdalsdagen i sommar.
Gäller både de som redan anmält intresse och alla ni andra.

Vi träffas på fotbollsplanen på lämpliga avstånd, tar med alla våra idéer och hoppas på en riktigt solig förmiddag för vår planering.

Bilden nedan kan ge en fingervisning om de förslag som kommit upp. Hittills.

Utomhus gym
Det kommer byggas ett utegym i Ramsdal. Platsen är vid fotbollsplanerna, men utformningen är inte bestämd. Vi kommer bygga upp detta gemensamt, och vill man vara med och påverka så kan man antingen maila fritid@ramsdal.se eller kontakta Håkan Danielsson i Skog och Mark som kommer vara sammanhållande för detta initiativ. 

Utegymmet på gång
Nu är ytan för var utegymmet planeras att vara  markerad med färg och pinnar. Bakom ena målet vid fotbollsplanen.
Gå förbi och se efter och kom gärna med synpunkter eller förslag innan markarbetet kommer påbörjas inom kort.
Synpunkter och förslag skickas till fritid@ramsdal.seMotionsspår
Vi kommer under våren göra i ordning minst ett terrängspår runt Ramsdal, med bra underlag och uppmärkning. Mer information om detta kommer synas på denna sida.

Föll
Vi undersöker just nu intresset för Padel, och för mer information och intresseanmälan hänvisas till  https://ramsdalspadel.se/. Det ligger en motion till årsmötet angående detta, och det kommer då vara viktigt att veta vilket intresse det är.


Fritidssektionen genom Emil och Petra