Fritid

Även denna sommar genomfördes fotbollsskola, sommarträning för olika åldrar, utegymsträning och simskolan och märkestagning. Bastusällskapet genomförde två simborgarmärkestagningar.

Nu kan träning ske vid andra tillfällen på det nya utegymmet och kanske även spontanfotboll.

Ramsdals IPdet nya officiella namnet

Nu är det bestämt. Namnet blir Ramsdals IP på området vid fotbollsplan/utegym/bollplaner/uteträningar.

Vi tackar för alla bra och innovativa namnförslag som kom in! Styrelsen och fritidssektionen enades om det förslag som flest verkar tyckt om, och som kändes mest naturligt.

Nya skylten med blivande spår och namnet Ramsdals IP

Hanteras av Teknet

Up ↑