Ordförande:
Leif Boström
070-521 53 30
leif@bostrom.se

Sekreterare
Roy Olausson
070-8290455
roy.olausson48@gmail.com

Fritid, badbryggor:
Tomas Nilsson
070-966 07 24
ekf@ramsdal.se

Petra Östelius (adj)
070-683 83 39
petra_ostelius@hotmail.com

Skog, mark, fastigheter, elkraft:
Håkan Danielsson
076-765 62 00
hdanielsson@hotmail.com

Vatten & avlopp

Leif Lagerqvist
070-642 38 38
leif.lagerqvist@telia.com

Webb och kommunikation
Suzanne Frejd
070-090 87 17
ekf@ramsdal.se

Övriga Funktioner
Adressregister och mejl uppdateringar

Ivars Lodens
070-147 27 94
info@ramsdalsvagforening.se