Vattenläckage

Årsstämman 2024 beslutade att vid sökning av vattenläckage ska tomtägaren betala kostnaden som uppstår för att hitta vattenläckan. I de fall det är konstaterat att läckan är på en tomt.

  1. Föreningen upptäcker att onormalt mycket vatten försvinner, då börjar ett läckagesök. ( Vi har investerat i instrument för att så snabbt som möjligt hitta läckan) är det på en tomt stänger vi föreningens ventil till den aktuella tomten. Den kostnaden debiteras tomtägaren inget annat (kostnaden ersättes oftast av en gällande försäkring) vi ringer upp och meddelar ägaren om situationen. Vi går inte in på tomten om det inte finns ett servitut om det (om ventilen eller föreningens ledning är placerad så).
  2. Föreningen har en entreprenör som sköter sökningen.
  3. Föreningen har inget ansvar för tomtägarens egen ventil och ledningar. Tomtägaren väljer själv hur och vem som reparerar skadan.
  4. Föreningens ansvar går fram till och med ventilen som föreningen äger, samt ledningar som ligger under servitut.
  5. Föreningen går inte in på tomter, vid servitut samråder vi med tomtägaren.

    Vid oklarheter ring gärna: Leif Lagerqvist styrelseansvarig vatten och avlopp. 0706-423838

Hanteras av Teknet

Up ↑