Promenera tillsammans

Uppehåll under sommaren.

Vi bjuder in till gemensamma promenader i området och hoppas att du vill ansluta!

Vi träffas onsdagar kl 9 vid orienteringstavlan för de nyanlagda stigarna i området, dvs vid Ramsdals IP i hörnet av Grindviksvägen och Nyalundsvägen.

Vi bestämmer vilken runda vi ska gå gemensamt.

Tycker någon att det är långt att gå till samlingsplatsen, kan vi erbjuda skjuts!

Rose-Marie Gerdin, Nyalundsvägen, 0707-432514 och

Ingalill Nilsson, Slättvägen, 0705-114143

Hanteras av Teknet

Up ↑