Ansvarsområden för skötsel av vårt område

I vårt område har vi vacker natur som många njuter av oavsett om det är promenader eller mer aktiv träning. Skötsel av området behövs hela tiden för att vi ska fortsätta ha ett fint och även framkomligt område. Till exempel så växer våra stigar igen om de inte röjs med jämna mellanrum

Styrelsemedlemmar och vår entreprenör sköter mycket av marken i vårt område. Det som vi medlemmar behöver hjälpas åt att sköta är arbetsuppgifter enligt nedan. Varje väg väljer hur de vill lägga upp arbetet. Att arbeta tillsammans är också ett bra sätt att lära känna varandra.

Sågvägen och Strömshagsvägen

• Skötsel av Sandfjärdsbadet

• Underhåll/inoljning av bryggor och möbler vid Sandfjärdsbadet och jolleviken

• Skötsel av parkeringen

• Rensning av sly utmed strandkanten och promenadväg från parkeringen

Fiskarhagsvägen och Lillskogsvägen

• Underhåll/inoljning av bryggor och möbler vid Gropviksbadet

• Skötsel av Gropviksbadet

• Skötsel av parkeringen

• Rensning av sly utmed strandvägen och dikesrenen

Bondhagsvägen

• Skötsel av vattenverket utvändigt, omgivande tomt samt vattenkälla

Grindviksvägen

• Skötsel av Ramsdals IP vid Grindviksvägen/Nyalundsvägen

Slättvägen

• Skötsel av anslagstavlan vid infarten och området däromkring samt skötsel av vägskyltar vid infarten till området

Bäckvägen, Dalahagsvägen, Hagvägen

• Skötsel av tomtkontoret utvändigt, garage och området däromkring samt bouleplan

Hästhagsvägen och Storskogsvägen

• Skötsel av Gröna spåret med start från Odlet till vändplanen på Hamnvägen

Gransjövägen och Gränsvägen

• Skötsel av Gropvikens strand och del av Gröna spåret med start vid vändplanen på Hamnvägen och fram till Gransjövägen

Rödmossevägen

• Skötsel av risupplaget vid Hamnvägen/Lillskogsvägen. Skötsel av vägskyltar i området (rengöring etc)

Nyalundsvägen

• Skötsel av reningsverket utvändigt samt omgivande tomt. Skötsel del av Gröna spåret som går i skogen bakom Nya Lund och fram till Odlet.

Hanteras av Teknet

Up ↑