Fiskeregler

Spöfisket är fritt i hela skärgården. I Gropviken mynnar Börrumsån och Passdalsån. I dessa åar går havsöring upp på hösten för att leka. Dessa åar har därför ett fredningsområde utanför mynningen, där det är förbjudet att fiska under perioden 15 september- 31 december. Fredningsområdet sträcker sig i en cirkelbåge med 500 meters radie från mynningarna. Beträffande fiske med nät på föreningens vatten gäller särskilda bestämmelser. Det är förbjudet att lägga nät i Sandfjärden.

I Gropviken är det tillåtet att fiska med strömmingssköte eller ett nät med 30 meters maxlängd. Näten får inte kopplas samman med andra nät och det är endast tillåtet att lägga ut ett nät per hushåll och dygn. Näten ska utmärkas med en fiskekula i vardera änden. Färgen ska antingen vara röd, orange eller gul och diametern får inte understiga 15 cm. Fiskekulan ska märkas med namn, adress, tomtnummer samt ett F (F står för fritidsfiskare). Alla andra fiskeredskap är förbjudna. Pimpelfiske ok utanför bryggorna men kolla att isen bär först

Hanteras av Teknet

Up ↑