Vatten till pool eller bassäng

Vatten till dessa är förbjudet att ta av vårt dricksvatten. Ska du fylla pool eller bassäng måste du beställa vatten och visa upp kvittot vid anmodan till styrelsen.

Hanteras av Teknet

Up ↑