Äskande om förvaltningsarvode, styrelseledamöter
och övr. medlemmar

Fyll i aktuella uppgifter i formuläret.
Tryck sedan på knappen ”Skicka” längst ner varvid blanketten skickas till Ramsdals Ekonomiska Förening.


    _____________________________________________________________


    _____________________________________________________________


    _____________________________________________________________


    _____________________________________________________________


    _____________________________________________________________