Information om PFAS

Söderköpings kommuns miljökontor har informerat om att Ramsdal troligen inte har någon förekomst av PFAS.

Det grundar sig på att kontinuerliga prover har tagits på de fem största dricksvattenanläggningarna inom kommunen och inga värden (över kravet 2026) kunde mätas. Gränsvärdena för PFAS ska tillämpas från 1 januari 2026, men är riktvärde redan idag.

Ramsdal har inga kända platser inom vårt område som kan avge PFAS till vårt dricksvatten. Det som avger PFAS är t ex soptippar och brandövningsområdet.

Provtagning ska naturligtvis tas till våren 2024, för säkerhetsskull.

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑