Enligt föreningens stadgar ska ny ägare anmäla sitt köp av fastighet i omedelbar anslutning till överlåtelsen för förändring av medlemsregistret. Var vänlig fyll i formuläret och tryck på Skicka. Den sänds då både till Ekonomiska föreningen och Vägföreningen. Även du som redan äger fastighet i Ramsdal men byter folkbokföringsadress eller mailadress uppmanas använda formuläret för att dina fakturor och årsmöteshandlingar ska komma till rätt adress.

Du som är medlem i vägföreningen men inte i ekonomiska föreningen dvs. medlemmar i Djursunda, Strömmen eller Gransjövägen (sjösidan) fyller också i samtliga uppgifter enligt ovan.