Bevattningsförbud

Styrelsen har beslutat att införa bevattningsförbud från den 15 maj. I normala fall har vi generellt bevattningsförbud perioden 1 juni – 30 augusti men med anledning av den låga grundvattennivån i vårt område har vi beslutat att införa förbudet redan den 15 maj. Det innebär att vi inte med vårt dricksvatten får vattna gräsmattor med slang eller spridare, högtryckstvätta altaner, tak och dylikt eller tvätta bilar. Naturligtvis kan du vattna med kanna i normal omfattning.

Vi vill även påminna om att det enligt stadgarna är förbjudet att använda vårt dricksvatten till att fylla pool/spabad/badtunna större än en barnpool.

Varje anslutet hushåll är i och med bevattningsförbudet även enligt stadgarna skyldiga att minska sin vattenförbrukning, och vi ber alla att försöka hushålla så gott man kan med vattnet.

En god idé är att ordna ett eget system för återanvändning av regnvatten för bevattning av grödor.

Lämna ett svar

Hanteras av Teknet

Up ↑