Föreningsinformation februari 2021

Hemsidan har uppdaterats lite i layouten så vi hoppas ni tycker det blev något bättre. Arbetet med hemsidan fortsätter för att göra den aktuellare och intressantare.  Framför allt vill vi försöka uppdatera den oftare i framtiden med diverse info om vad vi gjort, gör och tänker göra. Allt som görs skall vara till nytta för er fastighetsägare och närstående.

På hemsidan nu hittar ni ny information t ex

Under fliken Fritid

Det har bildats en fritidssektion som ska öka engagemanget för fritidsaktiviteter och på så sätt göra området mer attraktivt och intressant att vistas i. Läs mer på hemsidan.

Det planeras för en Ramsdalsdag 2021, där det kommer fixas olika aktiviteter av engagerade medlemmar på olika platser i Ramsdal 24 juli. Mer info och intresseanmälan finns under fliken Fritid.

Skidspår fixades under vecka 5 till mångas glädje, där en medlem initierade och föreningen kunde betala riktiga proffsiga spår. Efter snöfallet 2,5 dm nyligen kommer spåret att återuppstå den 11 februari.

I dagsläget hoppas vi kunna genomföra ett hyggligt normalt Midsommarfirande men det återstå att se vad FHM säger om det då.

SKOG OCH MARK

Halkbekämpning. Det finns grus att hämta. Läs mer på hemsidan!

Röjning och skogsvård. Pågår på flera ställen i Ramsdal. Kommer på hemsidan inom kort. Behöver ni hjälp på egna tomten så hör av er till Håkan eller Leif L.

Dagvattenledningar. Dessa kommer att filmas för att bedöma underhållsbehovet.

V/A

Anslutning av den nya vattenkällan vid Odlet till vattenverket
är nästan färdigställt, kvarstår inkoppling i befintlig ledning.
Samt uppstart av det nya interna fiber systemet. (Driftsfunktion)
Källan vid anslagstavlan kommer att anslutas i vår.

ALLMÄNT

Adressändring mm. Det finns en ny blankett för anmälan av Adressändring (flyttat), Ny ägare (Sålt/Köpt), Ny mailadress.

Hemsidan under uppdatering. Som sagt ovan.

På hemsidan ser ni ännu inte något om Årsmötet – När, Var och Hur. Däremot har vi ett Preliminärt datum lördagen den 29 maj.

Hälsningar

Styrelserna för Ekonomiska och Vägföreningen

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑