Hjärtstartare

Föreningen har nu köpt in en hjärtstartare som är uppsatt på boden vid Sandfjärdsbadet. Bastusällskapet har sedan tidigare en hjärtstartare på bastuns altan vid Gropviken.

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑