Ny arrendator av åker-och betesmark från 14 mars 2023

Vi har nu tecknat ett nytt 5-årigt arrendekontrakt med en ny arrendator av vår åker- och betesmark efter Stefan Andersson, Korsnäs som valt att sluta. Vår nya arrendator heter Magnus Sörman och är bosatt i Rullerum. Han är 28 år och han brukar en del mark samt utför maskintjänster inom lantbruk. Vi har fått goda referenser om honom. I kontraktet ska han även putsa de grönytor som finns, minst en gång per år. Vi har även med att vi har rätt att vintertid anlägga skidspår över marken. Vi är nu glada att vi hittat en arrendator, för intresset från heltidslantbrukarna i området att arrendera mer mark har varit mycket svagt. Arrendet gäller från 14 mars 2023 och i fem år.

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑