Utveckling av baden

Styrelsens ambition är att göra vårt område mer attraktivt. Det behövs bland annat permanenta handikappanpassade toalettlösningar (HWC) på våra två badplatser som är öppna året runt.

Styrelsen har sökt och fått bygglov för en byggnad på 15 kvm på Sandfjärdsbadet. Byggnaden kommer att innehålla en handikappanpassad toalett (öppet året runt) samt en servicedel där vi kan förvara t.ex. simskoleutrustning och en kioskdel under sommaren för försäljning av t ex glass.

Dessutom byggs ett lekområde med gungor och div. lekutrustning, hjärtstartare, cykelparkering och grillplatser iordningsställs, bänkar. En handikapparkering görs på parkeringsplatsen och förbättring av stigen mellan parkeringen och badet, så det blir lättare för rullstolar och handikappfordon att ta sig fram.

På hundbadplatsen och jolleviken klipps vassen ned och ställningar byggs för vattensporter.

För att hitta medfinansiering till dessa investeringar togs kontakt med Leader Kustlandet i Gamleby. Kortfattat kan man säga att de lyder under EU.s regelverk och är finansierade av EU, kommuner och regioner. Kustlandets verksamhetsområde är kustkommunerna mellan Norrköping och Mönsterås. Deras uppdrag är att finansiellt stötta lokala initiativ för en attraktivare landsbygd.

Valdemarsviks sparbank är också med och sponsrar projektet.

Läs utskicket som har gått ut till alla medlemmar via epost:

Servicehuset är en del av projekt ”Utveckling av Sandfjärdsbadet” var syfte är att skapa en inkluderande och tillgänglig badplats för att kunna ta emot fler besökare och öka områdets attraktion. Inom projektet anläggs lekplats,  grillplats, cykelparkering och skapa en tillgänglig parkering och gångväg.  Projektet medfinansieras av Europeiska landsbygdfonden via Leader Kustlandet

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑