Skogsbete

Styrelsen för Ramsdals ek. förening, har tackat nej till Skogsstyrelsen önskan att beta del av skogen utmed stora gärdet. När förslaget presenterades på årsmötet så röstade en majoritet för Skogsstyrelsens förslag. Anledningen att styrelsen backar, är att Skogsstyrelsens engagemang har svalnat, samt att styrelsen anser att det inte är en prioriterad fråga att driva.

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑