Under perioden Juni – Augusti råder bevattningsförbud i Ramsdal.
Det innebär att vattnet endast får användas i hushållet.
Vi uppmanar till sparsamhet med vattnet.

Styrelsen för
Ekonomiska Föreningen