Detta gör Fritidsgruppen
Fritidsgruppen arrangerar varje år simskola vid Sandfjärdens badplats. Simskolan hålls under två till tre veckor i juli. Avgiften för simskolan är för närvarande 300 kronor. Simmärken säljs till självkostnadspris. Fritidsgruppen arrangerar årligen fotbollsskola. Ansvaret för organisering och genomförande av Valborg och Midsommar ligger på områdets olika vägar i ett rullande schema. Samordningen av detta ligger på Fritidsgruppen och fritidsgruppen sammanställer information i en pärm där arrangörer kan lägga till sina kommentarer och kan ta del av hur andra har gjort.

Ansvarsfördelningen är följande:
2018                    Nyalundsvägen och Gränsvägen
2019                    Bondhagsvägen och Sågvägen
2020                    Inställt pga corona
2021                    Inställt pga corona
2022                    Rödmossevägen och Strömshagsvägen
2023                    Hästhagsvägen
2024                    Dalahagsvägen
2025                    Grindviksvägen och Gransjövägen (ny)
2026                    Fiskarhagsvägen och Lillskogsvägen
2027                    Bäckvägen, Hagvägen, Storskogsvägen och Slättvägen

Fritidsgruppen har det övergripande ansvaret för skötseln av föreningens anläggningar. Dessa omfattar bl.a. badbryggor, motionsspår och bänkar.

Terängspåret är märkt med röda markeringar vid spåret.

Befintliga båtbryggor är varje brygglags gemensamma egendom och sköts av brygglagen. Varje brygga har en bryggbas som är kontaktman för bryggan.

Fiskeregler
Spöfisket är fritt i hela skärgården. I Gropviken mynnar Börrumsån och Passdalsån. I dessa åar går havsöring upp på hösten för att leka. Dessa åar har därför ett fredningsområde utanför mynningen, där det är förbjudet att fiska under perioden 15 september- 31 december. Fredningsområdet sträcker sig i en cirkelbåge med 500 meters radie från mynningarna. Beträffande fiske med nät på föreningens vatten gäller särskilda bestämmelser. Det är förbjudet att lägga nät i Sandfjärden.

Klicka på kartan för att få upp större karta

I Gropviken är det tillåtet att fiska med strömmingssköte eller ett nät med 30 meters maxlängd. Näten får inte kopplas samman med andra nät och det är endast tillåtet att lägga ut ett nät per hushåll och dygn. Näten ska utmärkas med en fiskekula i vardera änden. Färgen ska antingen vara röd, orange eller gul och diametern får inte understiga 15 cm. Fiskekulan skall märkas med namn, adress, tomtnummer samt ett F (F står för fritidsfiskare). Alla andra fiskeredskap är förbjudna.

Husdjur
Enligt jaktstadgan får hund löpa fritt ”under uppsikt” 15 augusti till 15 mars. Övrig tid skall hundar hållas kopplade utomhus och får allmänt ej springa lösa inom området. De får ej vistas på badplatserna. Hundbad finns anordnat vid Jolle-viken strax intill Sandfjärdsbadet. Du, som har katt, tänk på att den är ditt sällskapsdjur, inte andras. Den behöver inte springa fritt ute för att få motion. Sköt om den så att den inte blir till besvär för andra boende i Ramsdal. Vissa människor blir svårt sjuka av att vistas där en eller flera katter har varit. Urin och avföring är speciellt allergiframkallande. Skaffa aldrig sommarkatt, utan var noga med att ta med katten hem.

Hundbad vid Gropviken
Vid Gropvikens bad, strax väster om bryggan, så har fritidsgruppen med hjälp av Lillskogsvägen ”fixat” till ett hundbad. En skylt om hundbad har också monterats. Ett hundbad finns redan tidigare också vid Sandfjärden. Observera att det för övrigt gäller hundförbud vid våra badplatser.