Integritetspolicy

Samtycke enligt personuppgiftslagen


Samtycke enligt personuppgiftslagen
Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen, GDPR.
Ekonomiska föreningen S:t Anna Skärgård, som personuppgiftsansvarig, informerar på detta sätt
hur vi behandlar dina personuppgifter som medlem i föreningen.
Vi är enligt lagen skyldig att behandla personuppgifter om dig i ett register som vi använder för att
kunna kalla dig som behörig medlem till medlemsmöten och för att kunna administrera
föreningens fakturor.
De uppgifter vi samlar in och behandlar för medlemmarna är namn, adress, telefonnummer,
mejladresser och husbeteckning. I de fall medlemmen önskar E-faktura eller erhåller ett arvode så
krävs även att personnumret samlas in.
Viktigt att veta är att medlemsuppgifterna bara behandlas av oss inom föreningen samt att vi har
personuppgiftsbiträdesavtal med person som sköter ekonomiadministrationen.
Du har enligt 26§ personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig
undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar
och hur vi behandlar dessa.
Du har också rätt att enligt 28§ personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter
som behandlas om dig..

Hanteras av Teknet

Up ↑