Allmänt/Ekonomi

Föreningsinformation februari 2021

Hemsidan har uppdaterats lite i layouten så vi hoppas ni tycker det blev något bättre. Arbetet med hemsidan fortsätter för att göra den aktuellare och intressantare.  Framför allt vill vi försöka uppdatera den oftare i framtiden med diverse info om vad vi gjort, gör och tänker göra. Allt som görs skall vara till nytta för er fastighetsägare och närstående.

På hemsidan nu hittar ni ny information t ex

Under fliken Fritid

Det har bildats en fritidssektion som ska öka engagemanget för fritidsaktiviteter och på så sätt göra området mer attraktivt och intressant att vistas i. Läs mer på hemsidan.

Det planeras för en Ramsdalsdag 2021, där det kommer fixas olika aktiviteter av engagerade medlemmar på olika platser i Ramsdal 24 juli. Mer info och intresseanmälan finns under fliken Fritid.

Skidspår fixades under vecka 5 till mångas glädje, där en medlem initierade och föreningen kunde betala riktiga proffsiga spår. Efter snöfallet 2,5 dm nyligen kommer spåret att återuppstå den 11 februari.

I dagsläget hoppas vi kunna genomföra ett hyggligt normalt Midsommarfirande men det återstå att se vad FHM säger om det då.

SKOG OCH MARK

Halkbekämpning. Det finns grus att hämta. Läs mer på hemsidan!

Röjning och skogsvård. Pågår på flera ställen i Ramsdal. Kommer på hemsidan inom kort. Behöver ni hjälp på egna tomten så hör av er till Håkan eller Leif L.

Dagvattenledningar. Dessa kommer att filmas för att bedöma underhållsbehovet.

V/A

Anslutning av den nya vattenkällan vid Odlet till vattenverket
är nästan färdigställt, kvarstår inkoppling i befintlig ledning.
Samt uppstart av det nya interna fiber systemet. (Driftsfunktion)
Källan vid anslagstavlan kommer att anslutas i vår.

ALLMÄNT

Adressändring mm. Det finns en ny blankett för anmälan av Adressändring (flyttat), Ny ägare (Sålt/Köpt), Ny mailadress.

Hemsidan under uppdatering. Som sagt ovan.

På hemsidan ser ni ännu inte något om Årsmötet – När, Var och Hur. Däremot har vi ett Preliminärt datum lördagen den 29 maj.

Hälsningar

Styrelserna för Ekonomiska och Vägföreningen

NYHET

Nu finns det ett proffsigt dubbelspår att åka skidor i för alla intresserade i Ramsdal.  Spåret har kommit till genom ett samarbete med Tjalve och benäget bistånd av Petra Östelius som bor här och jobbar i kommunen med fritidsfrågor. Petra är aktiv i fritidssektionen. Vi är tacksamma för det initiativet. Spåren går att åka i en 3 km slinga och en kortare drygt 1 km.

Det är bara att valla skidorna och ge sig ut i spåren! Passa på medan det är kallt och snö.

Hälsningar

Emil och Mats/Thomas

Ramsdalsdagen 2021


Vi i Fritidssektionen skulle vilja få till en Ramsdalsdag i sommar – en dag är det händer olika saker på olika platser under hela dagen, för alla åldrar. Visst låter det kul?!
Planen är att den hålls lördagen den 24 juli (v 29), om allt går som det ska med väder, corona och annat som kan spela in. Vi har ju lärt oss att anpassa oss, så det fortsätter vi med 
Men vi behöver hjälpas åt, därför skulle vi vilja skapa små arbetsgrupper. Några förslag är t.ex. att man skulle kunna anordna en springtävling och/eller fotbollsturnering vid fotbollsplanen, yoga och/eller gympas? Vid Gropviken skulle man kanske kunna få prova-på kajak eller någon annan vattensport. Fikaservering under dagen och på kvällen avsluta med en allmän grillning?
Och kanske skulle några tonåringar kunna hitta på något kul i Tomtkontorets lokaler?

Idéerna är många och ni har säkert fler, vi är öppna för alla förslag! När/om vi får ihop arbetsgrupper och aktiviteter sätter vi ihop ett tidsprogram, så aktiviteterna inte krockar alltför mycket med varandra.
Senast den 1 mars skulle vi få in vilja få intresseanmälningar från er som vill vara med och ordna Ramsdalsdagen 2021, maila till fritid@ramsdal.se

Och har ni frågor, funderingar, tankar eller idéer, är det bara att höra av er!
Hälsningar från Ramsdals Fritidssektion
genom Petra Östelius och Emil Selse

Halkbekämpning

Ni som har fastigheter i Ramsdal Ekonomiska Förening  och har det halt på gångar och uppfarter, kan gratis hämta EN hink grus vid vårt upplag för diverse material. Se bilden nedan. Detta ligger på höger sida strax innan man svänger vänster till Hamnvägen. Ta det försiktigt där bara och gruset ligger bakom ”draperiet”.Vi hoppas slippa se lastning på släpkärra. Om ni har så stora behov så ring i så fall Mattias 0705517875 (traktorägaren) så löser han det men glöm inte fråga vad det kostar.

Styrelsen 

Mer gemenskap och mer kul att göra i Ramsdal!

Som ni känner till bedrivs sedan många år fotbollsskola och simskola under några semesterveckor i Ramsdal. Detta är uppskattade aktiviteter som brukar locka många deltagare. De senaste åren har det även ordnats träning för vuxna som har varit välbesökt. Festligheter kring Valborg och Midsommar är andra arrangemang som funnits. Med olika aktiviteter och evenemang ökar gemenskapen och engagemanget i Ramsdal. Inte minst är det värdefullt för barn och ungdomar att hitta vänner att hänga med under sommaren. En annan aspekt är att det också ökar områdets attraktionskraft.

Bra aktiviteter kräver dock engagemang hos oss Ramsdalsbor, och för att främja detta föreslås en ändrad organisation runt fritidsfrågorna. Efter ett antal möten med en grupp som jobbat med frågan har vi landat i att skapa en fritidssektion inom den befintliga Ekonomiska Föreningen. Sektionen skulle ha ett visst ekonomiskt stöd ifrån föreningen (likt det stöd som idag finns runt fotbolls- och simskoleaktiviteterna) men skulle i övrigt kunna jobba fristående för att realisera några av de idéer och det engagemang som vi vet finns hos oss som bor i Ramsdal.

Det som händer just nu är dels att få till en arbetsbeskrivning som gäller för fritidssektionen gentemot Ekonomiska Föreningen, så att vi vet vad Ekonomiska Föreningen ska bidra med och vad fritidssektionen förväntas göra. Ekonomiska föreningen kommer t ex ha fortsatt ansvar för alla anläggningar som tidigare. 

Men framför allt vill vi komma i kontakt med er som har idéer och vill engagera er på något sätt. Det behövs nya krafter för att bevara och utveckla fotbollsskolan och simskolan, men också för att utveckla helt nya saker, t.ex. tävlingar, fester, kurser, läsecirklar  ungdomskvällar. Sektionen kommer ha arbetsgrupper för olika fritidsaktiviteter, och man kan välja att engagera sig mycket eller lite beroende på intresse och möjligheter. Vi skulle vilja ha både yngre och äldre aktiva i sektionen, helst jämnt fördelat mellan könen, så att vi skapar attraktivitet för alla oss som bor här. Sektionen kan ta vara på idéer, men kommer inte kunna göra något utan ett större engagemang.  Kontakta gärna ordförande Emil Selse om ni har något ni vill förverkliga, kanske redan för nästa år! (emil@selse.se)

Hanteras av Teknet

Up ↑