Allmänt/Ekonomi

Korsnäs, ett nytt naturreservat

Passdalsån vid Korsnäs är sedan länge utpekad som riksintressant för sina värden för lekande fisk. Nu skyddas ån, som även ingår i EU:s Natura 2000-nätverk, tillsammans med det vackra kulturlandskapet omkring.

Linköpings stift är markägare vid Korsnäs. Stiftet har genom sin arrendator vårdat betesmarkerna och framöver kan skötseln utvecklas än mer. Det finns planer på att återställa en del fuktängar mot havet och att minska kornas tramp i den värdefulla vattenmiljön. Kanske kan skogsbete införas igen.

Bokbyte på tomtkontoret

I stället för bokskåpet som stod på altan förra sommaren har det blivit hyllor för böcker i stora rummet på Tomtkontoret. Där kan du lämna och låna böcker. Hoppas att många passar på att använda möjligheten att lämna och låna böcker. Tomtkontoret är öppet. Där finns även en toalett att låna

Sommarfint i Gropviken

Lördagen 27 maj gjordes Gropviken iordning och städades. Nu är badplatsen klar inför sommaren. Åtta familjer från Lillskogsvägen och en familj från Fiskarhagsvägen fixade under ett par timmar. Tack för bra insats ni som ställde upp.. Gungan fick ett nytt rep.

Arbetsdag Gropvikenbadet

Lördagen den 27:e maj klockan 10.00-12.00

Boende på Lillskogs- och Fiskarhagsvägen kallas till arbetsdag. Men även boende på andra vägar är välkomna.

Vi gör fint nere vid badet inför sommaren. Badbrygga, stegar, flotte med mera ses över och vi hjälps åt att få allt på plats. Vi räfsar, krattar, trimmar och gör fint på badplats området. Ta med kratta, räfsa, skottkärra, trimmer ja vad ni tror kommer behövas. Vi hoppas på härligt vårväder 
ta med fikakorgen så tar vi en lite paus i solskenet.

Välkomna!

Fotbollsskola och Boll&lek v. 27-30

Även denna sommar blir det fotbollsskola i Ramsdal på fotbollsplanen.

Vi hoppas att det även i år blir många barn och ungdomar som deltar.
Ingen föranmälan behövs, bara att dyka upp när du vill vara med.
Tisdag – Torsdag kl 17:00-18:15

Vi delar upp oss i två grupper; äldre som lägger mer tid på träning &match och yngre som lägger mer tid på boll & lek. Fotbollsskolan leds av ungdomar från området.

Vill du vara ledare?
Vi har fått in några namnförslag men vi vill gärna bli flera. Ersättning utgår.
Mejla mig om du är intresserad av att leda en grupp katarina.wiren@gmail.com
Välkommen på informationsmöte för alla ledare lördag 24 juni kl 13:00 vid
fotbollsplanen.

Vi ses i sommar på fotbollsplanen!
Katarina Wiren

Midsommarfirande i Ramsdal

I år är det Hästhagsvägen som anordnar midsommarfirandet.

Vi önskar sponsring av priser till lotterier och bakglada får gärna baka bullar, mjuka kakor och små kakor.

Allt mottages med tacksamhet!

Lördag 10/6 och 17/6 kl. 10.00-11.00 finns vi på plats vid Tomtkontoret för dig och tar emot alla bidrag till Midsommarfirandet.

(Om någon av dessa tider inte fungerar för dig kontakta Lotta Wirenborg, på Hästhagsvägen 3, tel. 0730-50 04 00 för att komma överens om annan tid som passar dig)

Har du frågor om midsommarfirandet eller om du vill hjälpa till under firandet. Kontakta Gunilla Roos, Hästhagsvägen 4, tel. 0730-96 55 58.

Hanteras av Teknet

Up ↑