Allmänt/Ekonomi

Annandagspromenad

Trots regn i luften på Annandagspromenaden kom 50-60 personer som gick promenaden, åt korv och drack glögg.
Tipspromenad med lokalförankrade frågor för de vuxna, som många tyckte var lite svåra. Barnens promenad var med naturfrågor.
Rätta svar och vinnare meddelas på hemsidan och här under veckan.

Annandagspromenad

Kom till grillplatsen i Gropviken den 26/12 kl 14,30-16,00.
En ljussatt tipspromenad, för vuxen och barn, sitter uppe
med goda priser att vinna.
Föreningen bjuder på korv med bröd, julmust glögg och
pepparkaka.
Välkomna!
Hälsningar Fritidssektione

Se inbjudan:

Annandagspromenad 2022

Ny arrendator av åker-och betesmark från 14 mars 2023

Vi har nu tecknat ett nytt 5-årigt arrendekontrakt med en ny arrendator av vår åker- och betesmark efter Stefan Andersson, Korsnäs som valt att sluta. Vår nya arrendator heter Magnus Sörman och är bosatt i Rullerum. Han är 28 år och han brukar en del mark samt utför maskintjänster inom lantbruk. Vi har fått goda referenser om honom. I kontraktet ska han även putsa de grönytor som finns, minst en gång per år. Vi har även med att vi har rätt att vintertid anlägga skidspår över marken. Vi är nu glada att vi hittat en arrendator, för intresset från heltidslantbrukarna i området att arrendera mer mark har varit mycket svagt. Arrendet gäller från 14 mars 2023 och i fem år.

Ny belägg

Asfaltering av Ramsdalsvägen, från Hamnvägen till Strömshagsvägen kommer att ske måndag och tisdag 26-27 september.
Under tiden är det begränsad framkomligt och väntetider kan uppstå, arbetet påbörjas måndag kl. 07.00 och pågår till sen kväll.
Tisdagen beräknas arbetet vara klart på eftermiddagen.

Alternativ väg är gång-och cykelvägen via Gropviken. Personal från Vägföreningen finns på plats för hänvisning.

Ramsdals Vägförening
Roland Johansson

Vattenbrist

Med anledning av låga grundvattennivåer och väldigt stora uttag under lång period, så har vattenbrist uppstått.

Två av våra åtta källor levererar inget vatten, övriga sex källor levererar vatten i begränsad omfattning. Det innebär att vi inte kan nå fulla volymer i våra vattenreservoarer.

Vi uppmanar alla att vara försiktiga med vattnet och bara använda det till hushållet, sedan tidigare råder bevattningsförbud.

RESPEKTERA DET!

Om vi inte kan få ner den höga förbrukningen, så måste vi stänga av vattnet under vissa perioder.

Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård
Styrelsen

Hanteras av Teknet

Up ↑