Allmänt/Ekonomi

Ny belägg

Asfaltering av Ramsdalsvägen, från Hamnvägen till Strömshagsvägen kommer att ske måndag och tisdag 26-27 september.
Under tiden är det begränsad framkomligt och väntetider kan uppstå, arbetet påbörjas måndag kl. 07.00 och pågår till sen kväll.
Tisdagen beräknas arbetet vara klart på eftermiddagen.

Alternativ väg är gång-och cykelvägen via Gropviken. Personal från Vägföreningen finns på plats för hänvisning.

Ramsdals Vägförening
Roland Johansson

Vattenbrist

Med anledning av låga grundvattennivåer och väldigt stora uttag under lång period, så har vattenbrist uppstått.

Två av våra åtta källor levererar inget vatten, övriga sex källor levererar vatten i begränsad omfattning. Det innebär att vi inte kan nå fulla volymer i våra vattenreservoarer.

Vi uppmanar alla att vara försiktiga med vattnet och bara använda det till hushållet, sedan tidigare råder bevattningsförbud.

RESPEKTERA DET!

Om vi inte kan få ner den höga förbrukningen, så måste vi stänga av vattnet under vissa perioder.

Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård
Styrelsen

Hjärtstartare

Föreningen har nu köpt in en hjärtstartare som är uppsatt på boden vid Sandfjärdsbadet. Bastusällskapet har sedan tidigare en hjärtstartare på bastuns altan vid Gropviken.

Arbete pågår med utegymmet

I vinter har markarbetet för utegymmet utföras med hjälp av Mattias Lindgren. Markarbetet är att gräva ur, lägga markduk och därefter grus. Sista lagret läggs på efter att gymmet byggts klart.
Är det någon mer som vill vara med i utegymsgruppen? Mejla fritid@ramsdal.se

Utegym i Ramsdal

Nu byggs ett utegym vid fotbollsplanerna för fullt. Det byggs gemensamt av intresserade i området.
Vill du vara med nästa byggdag? Mejla fritid@ramsdal.se eller kontakta Håkan Danielsson i Skog och Mark som är sammanhållande för detta initiativ. 

Utegymmet på gång
Här är några bilder från en av byggdagarna:

Lär dig förebygga och släcka bränder


– kostnadsfri kurs för dig på landsbygden
Bor du en bit ifrån närmsta tätort och vill lära dig mer om brandsäkerhet och
räddning? Kom då på vår kurs som vi håller i Ramsdal.


Välkommen dit fredagen den 20 maj klockan 13!
Lär dig hur du själv kan göra en insats vid brand och andra olyckor!


Under kursen pratar vi om vid vilka situationer brand kan uppstå och om vikten av att
ha brandvarnare, brandsläckare och brandfilt. Du får lära dig mer om hur brandskyddet
ser ut och fungerar, och vad du ska göra om det skulle börja brinna.
Kursen är kostnadsfri och du behöver inte anmäla dig innan.


Varmt välkommen!
När? Fredag den 20 maj klockan 13
Var? Tomtkontoret i Ramsdal
För en säkrare vardag. För en säkrare bygd!

Inbjudan i pdfformat Brandkurs Ramsdal

Hanteras av Teknet

Up ↑