I vinter har markarbetet för utegymmet utföras med hjälp av Mattias Lindgren. Markarbetet är att gräva ur, lägga markduk och därefter grus. Sista lagret läggs på efter att gymmet byggts klart.
Är det någon mer som vill vara med i utegymsgruppen? Mejla fritid@ramsdal.se

Utegym i Ramsdal

Nu byggs ett utegym vid fotbollsplanerna för fullt. Det byggs gemensamt av intresserade i området.
Vill du vara med nästa byggdag? Mejla fritid@ramsdal.se eller kontakta Håkan Danielsson i Skog och Mark som är sammanhållande för detta initiativ. 

Utegymmet på gång
Här är några bilder från en av byggdagarna: