I vinter kommer markarbetet för utegymmet utföras med hjälp av Mattias Lindgren. Det kommer grävas ur, läggas markduk och sedan på med grus. Sista lagret läggs på efter att gymmet byggts klart.Tidig vår kommer Håkan kalla alla som är med i utegymsgruppen till ett möte för att tillsammans besluta vilka stationer vi ska ha.
Är det någon mer som vill vara med i utegymsgruppen? Maila fritid@ramsdal.se