Info från Vägföreningen

Den 30/3 2022 hade vägfogde och vägföreningens ordförande planeringsmöte med
vår entreprenör, där diskuterades underhåll av grusvägar, man har som ambition att
en stor andel av Ramsdals vägnät ska grusas och saltas under april månad. Detta
kommer att ske under ordinarie arbetsdagar
Under september kommer asfaltering att utföras på Ramsdalsvägen, från Hamnvägen
till Strömshagsvägen.
Mer detaljerad information kommer inom kort.

Boka 9 april

Lördagen den 9 april är det årsmöte i Folkets hus i Gusum. Registrering startar kl 9. Vägföreningens årsmöte är kl 10 och ekonomiska föreningens årsmöte börjar direkt efter. En kort kaffepaus är mellan årsmötena. Kallelse till årsmötena kommer.

Ny faktureringsrutin
I och med att vi nu har Fortnox som system för fakturering har vi  möjlighet att dela upp fakturorna till fyra gånger per år istället som tidigare ett faktureringstillfälle. Därmed är avgifterna också uppdelat per kvartal istället för som tidigare helår.

Fakturering kommer att ske den 25 jan, 25 april, 25 juli och 25 okt.

Sista betalningsdag blir är den 25 feb, 25 maj, 25 aug och 25 nov.

På fakturan står således kvartalsavgiften för respektive avgift.
Medlemsavgift (dvs Administration, Skog och Mark samt Fritid) 500
Avlopp serviceavgift                                                                             725
Vatten serviceavgift                                                                             425

TOTALT att betala per kvartal                                                         1650 kr        

Eventuella höjningar av dessa avgifter beslutas på årsmöten och planen är att avgifterna höjs först kommande år efter årsmötet så den löpande budget som ligger för innevarande år är bestämd och gäller i sin helhet.

E-faktura

Nu kan du få fakturor via E-faktura i din bank. Uppdatera dina uppgifter med personnummer via formuläret här

Allt som gäller fakturor och annan information skickas via mejl. Det är därför mycket viktigt att föreningen har korrekt mejladress som fungerar till dig. Om möjligt använd en privat mejladress.

Hanteras av Teknet

Up ↑