Information om slutbesiktningen

Slutbesiktningen efter grävarbeten på ekonomiska föreningens mark av EON och IP Only är framskjutet cirka en månad.

De fastighetsägare som tecknat avtal med IP Only och är missnöjda med återställning på sin egen fastighet hänvisas till kontakt med IP Only, då avtal har skett personligen med dessa. De fastighetsägare som ännu inte blivit kontaktade för grävning av fiberslang på egen fastighet hänvisas till kontakt med Copiad, Robert Mastnak, 072-8564975.

/Styrelsen
2018-10-29

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑