Uppdatering från styrelsen

Styrelsen vill påminna de fastighetsägare som tecknat avtal med IP Only
och som ännu inte fått grävt, dosa inkopplad etc att de hänvisas till kontakt
med Copiad, Robert Mastnak, 072-856 49 75. Roland Johansson,
Vägföreningen, får många frågor kring detta och vi vill därför återigen
informera om att det är fastighetsägarna själva som har tecknat avtal med
IP Only och att styrelserna i Ekonomiska föreningen eller Vägföreningen
inte är delaktiga i de personliga avtalen.

Vi vill också påminna om att årsmötet hålls den 18 maj i Folkets Hus,
Gusum. Just nu är styrelserna i färd med att sammanställa handlingarna,
uppdatera medlemsregister och förbereda för att dessa ska gå i tryck.
Kallelse och handlingar ska enligt stadgarna komma medlemmarna till del
tidigast sex veckor före stämma och senast två veckor före.

Om fler av er vill ha fakturor från föreningarna via e-post är vi tacksamma
för om ni anmäler detta via hemsidan. Under fliken Föreningen finns
”Ändring i medlemsregistret” där ett formulär kan användas för detta. Där
kan man även meddela att man har bytt e-postadress, bytt
folkbokföringsadress eller om huset i Ramsdal har bytt ägare!

/Ewa Gouranius, ordf

Lämna ett svar

Hanteras av Teknet

Up ↑