Älgko och kalvar

Vi vill uppmärksamma er på att det i området finns en älgko med kalvar som just nu kan upplevas som närgångna. Enligt de kunniga på vilt som styrelsen varit i kontakt med så är det naturligt att en älgko lär sina kalvar var de kan hitta föda. Därav besöken i våra trädgårdar. Om man har oturen att hamna mellan älgko och kalvar så kan kon bli ilsken och vilja jaga bort den som kommit för nära.

Styrelsen kommer i det här läget inte att ansöka hos Länsstyrelsen om skyddsjakt. Utan i möjligaste mån avvakta att ko och kalvar under försommaren skiljs åt och att läget blir lugnare. Vi får ibland påminna oss om att det faktiskt är vi människor som stör ordningen här i skogen!

Lämna ett svar

Hanteras av Teknet

Up ↑