Färdigställande av fibernätet i Ramsdal

Efter ett byggmöte fredag 3 maj påkallat av Föreningarna i Ramsdal, med 
vår kontraktspartner IP-Only,
informerar vi om följande beslut:

IP-Only har förändrat organisationen, de har bytt underentreprenörer, 
och arbetet kommer nu att färdigställas
av TNS, projektledare Lennart Eriksson, som i sin tur kommer att skapa 
en organisation för färdigställandet,
i organisationen kommer Roland Johansson och Håkan Danielsson från 
föreningarna och vår entreprenör Mattias Lindgren att ingå.
En handlingsplan och tidplan skall upprättas. för närvarande har 221 
fastigheter fått fiber inkopplat, 21 har fått tomrör nerlagt medan
20 fastigheter inte fått något arbete utfört. Detta skall nu prioriteras.
Vidare har IP-Onlys repr.Martin Borgman vid stickprovs kontroller 
konstaterat att fiber på vissa viktiga delar ligger för grunt, och skall
om läggas, omfattning av detta är för närvarande okänt, detta gör att 
det är svårt att bestämma ett slutdatum för projektet.
Under kommande vecka kommer arbete med uppstädning, borttransport av schakt högar m.m att påbörjas.
Vid kommande byggmöten skall en inventering av återställnings arbeten 
utföras i samråd.

Ekonomiska Föreningen och Vägföreningen

Enl. uppdrag  Roland Johansson och Håkan Danielsson

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑