Information från årsmötet

På Ekonomiska föreningens årsmöte den 18 maj presenterades en ändring i vår ekonomiska redovisning som utförts av vår revisor Stefan Gustavsson. På sidan 13 i handlingarna har posten för Fond för yttre underhåll (5 727 160 kronor – vilket är de av medlemmarna erlagda avgifterna för reliningsprojektet) flyttats från Bundet eget kapital ner till Fritt eget kapital.

Årsmötet godkände förflyttningen och så fort vi har skannat in den nya
ekonomiska redovisningen läggs denna upp på hemsidan under fliken
Dokument.

Sandfjärdsbadet
På årsmötet informerade styrelsen även om att bottenduken i Sandfjärdsbadet kommer att bytas ut. Avtal har tecknats med entreprenör som startar arbetet den 3 juni. Detta beräknas ta 1 – 2 veckor så bryggiläggning planeras så snart arbetet är klart!

Lämna ett svar

Hanteras av Teknet

Up ↑