Vattenkvalitén i Ramsdal

Det har under den senaste tiden konstaterats att vattnet i Ramsdal varit grumligt. De vattenprover som togs den 23/7 visade att vattnet var ”tjänligt med anmärkning”.

Anmärkningen var:

  • En viss grumlighet
  • Viss lukt
  • Ökning av järn och mangan

Inga andra anmärkningar gjordes.

Den unkna lukten kan ha ett samband med den ökande mängden mangan, som påverkas av minskad syrehalt.

Den 29/7 gjordes en felsökning och då konstaterades att vattnet från den största källan vid vattenverket levererar grumligt vatten. De åtgärder som planeras, är att den 2/8 kommer pumpen att tas upp och källan renspolas. Detta bör åtgärda grumlingen av vattnet. Skulle problemet kvarstå,
kommer vi att den 5/8 vidta vidare åtgärder som att beställa tryckning av källorna och renspolning. Detta görs regelbundet varje år, men kan då komma att tidigareläggas.

Vi vill dock påpeka att det är ofarlig att dricka vattnet då alla värden gällande bakterier etc. ligger under gränsvärdena, se rapport för utgående vatten från reningsverk, 2019-06-26 upplagd på hemsidan.

Vi följer upp det hela och återkommer med mer information fortlöpande.

Vi har under den senaste perioden märkt ett stort uttag av vatten. Det ligger på samma nivåer som under midsommar då vi har det största uttaget. Detta är oroväckande då grundvattennivåerna är
låga och vi kan få vattenbrist. Vi vill därför påminna om att det råder bevattningsförbud, det är ej tillåtet att tvätta bilar/båtar rengöra tak etc., samt att det är helt förbjudet att fylla på pooler, badtunnor och utespa från vårt system. Vi ber er respektera detta, då vattenbrist drabbar alla utan urskiljning i området.

Om ni har några frågor så är ni välkomna att höra av er direkt till någon av oss i VA-gruppen.

För VA-gruppen

//Clas Jonsson 076-815 25 00

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑