Info gällande vattnet i Ramsdal

I dag 2/8 spolades källan vid vattenverket.

Vi hoppas att denna åtgärd ska göra att vattnet får normalt utseende och att värdet på mangan och järn minskar.

Grumligheten och de ökande värden på mangan och järn beror troligtvis på det stora vattenuttaget som har varit de senaste veckorna. Vi märkte redan i mitten på veckan när vattenuttaget hamnade på normala nivåer, att grumligheten avtog, och i dag levererade källan klart vatten innan spolningen.

Att grumligheten ökar vid stort vattenuttag beror på att nivån i källan minskar och att sediment som kommer från berggrunden inte hinner sjunka ner till en lägre nivå än vad pumpen sitter på och då kommer sediment med i vattnet som levereras ut till förbrukarna. Sedimenten innehåller också olika ämnen dom finns normalt i berggrunden vilket då ökar halterna av t.ex mangan och järn. Detta är ett fenomen som vi får leva med om vi ligger på höga vattenuttag under en längre tid.

VA-gruppen kommer till styrelsen att föreslå att det ska utredas om det ska borras ytterligare en vattenkälla för att säkerställa leveranserna av vatten. Då vi har de klimatförändringar med varmare vintrar och till synes ett torrare klimat så påverkas grundvattennivåerna och risken för vattenbrist ökar.

För VA-gruppen.
//Clas Jonsson

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑