Summering av sommaren i Ramsdal

Sommarsäsongen börjar gå mot sitt slut i Ramsdal och hösten närmar sig! Fritidsgruppen publicerar samtidigt som detta brev en egen summering av sommarens aktiviteter i området.

Vädret har varit vackert under större delen av sommaren och våra badplatser har varit välbesökta! Badet i Sandfjärden hann färdigställas inför den varma perioden men lite uppsnyggning kommer nu att ta vid. Troligen kommer även en del påfyllning av sand på mattan behöva ske under kommande säsonger. Mycket sopor har slängts i tunnan vid Sandfjärden vilket lett till att den flödat över, vi vill därför be alla inför kommande säsong att ta med så mycket sopor hem till den egna tunnan som möjligt. Nu ryckte Mattias, vår entreprenör i området, ut och plockade sopor och ställde dit en tunna från reningsverket tills tömningen skulle ske. Jag skulle, inte bara på grund av detta men av så många fler skäl, vilja passa på att rikta ett stort TACK till Mattias. Han är en klippa att ha, ställer alltid upp – både i sitt uppdrag för vatten- och avloppsverk men även för medlemmar som behöver ha hjälp på ett eller annat sätt, har konstruktiva lösningar på problem och har oerhört mycket kunskap om området!

Styrelsen har under sommaren kontaktats via mejl, sms eller telefonsamtal av medlemmar i alla möjliga frågor men vi har även sett att debattens vågor stundtals gått höga på sociala medier. Under perioden har allt från fibernät, älgar, skabbrävar, yoga till sopor diskuterats livligt, men även tankar och åsikter om vad styrelsen behöver engagera sig i. Vi noterar tacksamt att flera medlemmar visar ett stort engagemang för området och vi hoppas att valberedningen är med på noterna och fångar upp dom för ett framtida styrelseuppdrag! Vi som sitter nu i styrelsen kommer ju inte att sitta kvar i all evighet så nya friska fläktar måste in. Då vi alla som äger fastighet i Ramsdal är medlemmar i ekonomiska föreningen så faller det ju sig naturligt att man även behöver ställa sin kraft till förfogande för styrelseuppdrag!

I början av sommaren beskrev jag även möjligheten för medlemmar att engagera sig i Grannsamverkan, enligt beslut på årsstämman. Tyvärr har intresset visat sig skralt, endast två medlemmar har hört av sig och ingen ville vara den som drev det framåt. Jag efterlyser därför igen fler personer som vill ta tag i uppgiften – hör av er till ordförande!

Årets Valborgs- och midsommarfirande arrangerades av Bondhagsvägen och Sågvägen. Tyvärr rådde eldningsförbud under Valborg men ett 60-tal personer dök upp för korvgrillning! Midsommarfirandet gick nog i rekordtecken – uppskattningsvis besökte närmare 1 000 personer dansen vid Gropviken och nästan allt tog slut inom 1 ½ timma – kaffe, fiskdamm, lotterier, till och med dragkampsrepet gav upp och gick av! Som tur var fanns det reserv! Nästa Valborg och midsommar arrangeras av Rödmossevägen och Strömshagsvägen. Budkaveln finns redo för överlämnande hos Mats på Sågvägen 22, så den av er boende på de vägarna som tar på sig ansvaret kan höra av sig till Mats! Endast vi medlemmar tillsammans kan göra midsommar, så utan oss själva blir det ingen dans!

Från styrelsens sida hoppas vi nu på en blöt höst och en snörik vinter – med tanke på grundvattennivå och den konsumtion av dricksvatten som blivit standard i området. Så gott som hela sommaren har uttaget från vattenverket legat på cirka 110 – 140 kbm/dygn, och i skiftet juli/augusti blev vattnet grumligt då nivåerna i källorna började närma sig en kritisk punkt. Bevattningsförbudet startade tidigare i år än andra år, redan från 15 maj och sträcker sig till den 30 augusti. Styrelsen har gett V/A – gruppen i uppdrag att se över möjligheten till borrning av ytterligare källa. Men vi behöver även fortsätta att uppmana/påminna/informera alla medlemmar om hanteringen av dricksvattnet. Styrelsen rådbråkar sina hjärnor, och diskuterar detta vid så gott som varje styrelsemöte, hur vi når ut med budskapet. Förbudet mot att fylla pooler, spabad, badtunnor etc infördes i stadgarna för cirka 2 år sedan och borde vara väl känt. Som medlem ska stadgarna vara det första man tittar i om man undrar över något eller när man köpt hus. Från styrelsens sida får vi dock fortsätta att ”tjata” om hur man hushållar med vattnet och förbudet mot att fylla pooler etc.

Med detta summerar vi sommarsäsongen, styrelsen fortsätter med sina uppdrag i grupperna och önskar er alla en fortsatt skön säsong i Ramsdal! Glöm inte bort att motioner till årsmötet 2020 ska vara styrelsens tillhanda senast den 1 mars 2020!

Med vänliga hälsningar,
Ewa Gouranius, ordförande
Ekonomiska föreningen

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑