God Jul & Gott Nytt År

En God Jul och ett Gott Nytt År till alla i Ramsdal önskar styrelsen!Årsmöte 2020 är beslutat till den 16 maj och motioner från medlemmarna ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars!

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑