Årsmöte

Ekonomiska föreningens årsmöte hålls den 16 maj i Gusum. Styrelsen vill påminna alla medlemmar att motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars.
Mejla dessa till ekf@https://ekf.ramsdal.se eller lägg i brevlådan vid Tomtkontoret.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑