Information från styrelserna

Styrelserna i Ekonomiska föreningen och i Vägföreningen har gemensamt träffats och beslutat om hur våra respektive årsmöten ska hanteras den 16 maj. Information om detta kommer via post hem till varje medlem tillsammans med årsmöteshandlingarna. Just nu är dessa på upptryck. Vi kommer även att publicera handlingarna på hemsidan när postutskicket är på väg.

Vi har även beslutat att ställa in årets Valborgsmässofirande vid Gropviken.

Styrelserna följer regeringens och myndigheternas råd och har beredskap för att snabbt kunna ändra och ställa om olika aktiviteter som var planerade. Vi ber er därför att följa hemsidan, och även förmedla information till vänner i området som kanske inte har tillgång till dator och Facebook. Allt som styrelserna publicerar läggs även upp på vår egen Facebooksida: Ramsdal – Officiella.

Vi ber även alla att tänka på om det finns någon i området som är i riskgrupp och nu kan behöva en hjälpande hand med inköp etc – ta gärna kontakt via telefon och fråga om man kan hjälpa till!

Vänliga hälsningar,
Styrelserna i Ramsdal

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑